Introductie in de bibliotheek- en informatiesector (afstandsonderwijs)

Van donderdag 8 september 2022 t.e.m. dinsdag 31 januari 2023

Lesuren nog niet gekend.

Aantal lesuren: 40

Prijs lesuren: 60 euro

Aantal lesuren afstandsonderwijs: 40

Lokaal: ONLINE

CVO Groeipunt in Sint-Amandsberg
Edgard Tinelstraat 92
9040 Sint-Amandsberg (gent

Info

Lesinhoud

Je maakt kennis met belangrijke vakterminologie en vakorganisaties. Je krijgt inzicht in de structuur en maatschappelijke rol van de bibliotheeksector. Relevante historische aspecten en actuele tendensen worden belicht.


De leerstof wordt door de cursist zelfstandig verwerkt aan de hand van leerpaden, waarin toetsen en opdrachten zijn verwerkt. De docent coacht, stuurt bij en geeft feedback vanop afstand.

De opleiding bibliotheekmedewerker in afstandsonderwijs heeft geen vaste lesmomenten. Er zijn wel twee vrijblijvende contactmomenten aan het begin - en einde van het semester.

Je kan ook modules van bibliotheekmedewerker in afstandsonderwijs combineren met modules in contactonderwijs.

Je kiest dus zelf het aantal modules dat je volgt, de formule waarbinnen je die volgt en het tempo waarin je het traject wil doorlopen.


Indien je inschrijft voor alle zes de modules tegelijkertijd, kan je afstuderen in één semester.

We werken voor het afstandsonderwijs met vaste instapmomenten.


Je schrijft in en betaalt per semester.


Je kan deze module in het eerste of in het tweede semester volgen.

We verwachten geen beroepsspecifieke kennis. Wel is kennis van het dagelijkse pc-gebruik noodzakelijk.


Toelatingsvoorwaarden:

  • 18 jaar oud
  • Diploma lager secundair onderwijs (Let op! In het werkveld vraagt men meestal een diploma hoger secundair onderwijs).

Je wordt doorheen het semester geëvalueerd aan de hand van toetsen, opdrachten en taken. Er zijn vijf vaste deadlines per semester, waarop je telkens een aantal toetsen of taken moet ingediend of gemaakt hebben. Alle resultaten samen gelden als je eindresultaat voor de module.


In het afstandsonderwijs zijn er geen examens.


Slaag je niet voor een bepaalde module, dan moet je deze hernemen.


De opleiding opleiding bibliotheekmedewerker – informatiebemiddelaar richt zich tot iedereen met een interesse in het bibliotheekveld en biedt een basisvorming voor een uitvoerende functie (technische en dienstverlenende taken) in het ruime bibliotheekveld (openbare bibliotheken, schoolbibliotheken, speciale bibliotheken, documentatiediensten enz.).


Het afstandsonderwijs is geschikt voor jou als je:

  • geen tijd of mogelijkheid hebt om je vrij te maken op vaste lesmomenten
  • graag inhouden zelfstandig verwerkt, met professionele sturing en feedback op afstand
  • voldoende tijd kan inplannen om de opleiding te doorlopen
  • vlot met de computer overweg kan om het elektronische lesmateriaal door te nemen

Lesmomenten

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       
Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld 1 3 euro 3 euro
Totaal: 63 euro
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.