AAV- Wiskunde Basis

Van maandag 14 oktober 2019 t.e.m. maandag 20 januari 2020

Heeft plaats op:

Maandag van 18:25 tot 21:30

Aantal lesuren: 40

Lokaal: Ninove lokaal nog niet gekend

CVO Groeipunt in Campus Ninove
Centrumlaan 160
9400 Ninove

Info

Lesinhoud

diploma secundair onderwijs behalen in volwassenenonderwijs? AANVULLENDE ALGEMENE VORMING (AAV) in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding

BESCHRIJVING TRAJECT

Je volgt de opleiding aanvullende algemene vorming (AAV). Indien je slaagt, ontvang je het certificaat AAV. Je volgt ook een diplomagerichte beroepsopleiding. Indien je slaagt, ontvang je een eindcertificaat.

Certificaat AAV + certificaat beroepsopleiding = diploma secundair onderwijs. Je kan AAV volgen voor, gelijktijdig met of na het traject van de diplomagerichte beroepsopleiding.

INHOUD AAV?

Bij AAV wordt ingezet op de competenties die nodig zijn voor blijvende zelfontplooiing en ontwikkeling. Dit gebeurt doorheen verschillende modules over:

 • Wiskunde (3 modules)
 • ICT (3 modules)
 • Nederlands (3 modules)
 • Moderne vreemde taal (4 modules) (Engels of Frans)
 • Maatschappij, cultuur en samenwerking (4 modules)
 • Wetenschappen (1 module)

Per module kan de cursist tussen 2 verwerkingsniveaus: minimum (M) of verbreding (B):

M-modules = vooropgestelde competenties worden verworven (=minimumniveau volgens de verwachte competenties of eindtermen)

B-modules= de vooropgestelde competenties worden meer uitgediept (= verbredingsniveau)

De keuze voor M of B hangt af van leerniveau en eindperspectief van de cursist. Bij de start van de opleiding wordt samen met de cursist nagegaan welk beheersingsniveau het meest geschikt is. Zowel M als B modules leiden tot hetzelfde certificaat AAV.

TRAJECT OP MAAT?

Samen met elke cursist wordt een individueel traject opgemaakt op basis van zijn startcompetenties, persoonlijke situatie en eindperspectief. Het traject kan ingekort worden op basis van eerder verworven kwalificaties of competenties. Dit kan voor sommige modules aangetoond worden met bijvoorbeeld rapporten of vrijstellingproeven.

TOELATINGSVOORWAARDEN EN KOSTPRIJS?

Toelatingsvoorwaarden: 18 jaar zijn of 18 jaar worden uiterlijk op 31 dec. bij start in september.

GEEN Inschrijvingsgeld voor AAV modules (wel cursusmateriaal betalen)

Lesplaats AAV: NINOVE - Centrumlaan 160

COMBINATIE MET DIPLOMAGERICHTE BEROEPSOPLEIDING?

In PCVO Groeipunt kan u volgende opleidingstrajecten combineren met AAV om het diploma secundair onderwijs te behalen:

 • Airco-technieker
 • Fotograaf
 • Kapper
 • Polyvalent mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens
 • Mecanicien bromfietsen en motorfietsen
 • Schoonheidsspecialist
 • Zorgkundige
 • Begeleider in de kinderopvang
 • Draaier-frezer
 • Meubelmaker
 • Residentieel elektrotechnisch installateur
 • Industrieel elektr. installateur/onderhoudselektr.
 • ICT en administratie
 • ICT programmeren

De volledige lijst van (andere) diplomagerichte opleidingen in Vlaanderen vind je op onderwijs.vlaanderen.be/nl/een-diploma-secundair-onderwijs-halen-in-het-volwassenenonderwijs

PRAKTISCH?

Voor de start van de opleiding:

 • Infosessie volgen en/of info via secretariaat
 • Intake doen (in functie van uittekenen geïndividualiseerd traject)
 • Vrijstellingsproeven doen (optioneel, afhankelijk van de intake)
 • Voor meer info: contacteer AAV@pcvogroeipunt.be

Lesmomenten

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       
Materialen Prijs
Van basis tot limiet - leerwerkboek GETALLENLEER (vrijblijvend) -- euro
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.