AAV Wiskunde Basis

Van dinsdag 5 november 2019 t.e.m. dinsdag 21 januari 2020

Heeft plaats op:

Dinsdag van 18:00 tot 21:44

Aantal lesuren: 40

Lokaal: A333

CVO Groeipunt in Eeklo
Roze 131
9900 Eeklo

Info

Lesinhoud

In deze module leer je de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Deze basis is noodzakelijk voor de module wiskunde M1, en wenselijk voor de module wiskunde M2.

In deze cursus leer je:

- wiskundetaal begrijpen en gebruiken

- basisbewerkingen (optellen, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortel) met gehele getallen (positieve en negatieve getallen) en met breuken uitvoeren

- op bovenstaande basisbewerkingen de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes correct toepassen

- rekenen met evenredigheden zoals recht en omgekeerd evenredig

- bij schaalberekeningen evenredigheden toepassen

- een (eenvoudig) percentage omzetten in een breuk of getal in decimale schrijfwijze en omgekeerd

- uit het hoofd eenvoudige en veelvoorkomende procenten berekenen (10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%)

- zinvol afronden bij opeenvolgende berekeningen

- concrete informatie halen uit allerhande grafieken in de media (zoals kranten, tijdschriften, internet, )

- een eenvoudig rekentoestel zinvol gebruiken om ingewikkeldere berekeningen te maken met gehele getallen, breuken, haakjes, procenten.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Lesmomenten

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.