Residentieel Elektrotechn.Installateur (REI) - 1e jaar: Basis schakelingn

Van donderdag 8 november 2018 t.e.m. donderdag 14 februari 2019

Heeft plaats op:

Donderdag van 18:00 tot 22:00

Aantal lesuren: 60

Prijs lesuren: 90 euro

Lokaal: Werkplaats Elektriciteit

CVO Groeipunt in Campus Ninove
Centrumlaan 160
9400 Ninove

Info

Lesinhoud

Traject RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNIS CH INSTALLATEUR (REI)

De opleiding elektricien voor huishoudelijke installaties omvat 3 jaren. De volledige opleiding leidt tot een certificaat residentieel elektrotechnisch installateur.

Na deze opleiding is de cursist in staat om zelf een residentiële installatie reglementair uit te voeren. Er is geen voorkennis vereist om te starten in het 1ste jaar. Tijdens de lessen wordt er uiteraard zoveel mogelijk naar concrete praktijksituaties verwezen. Al het nodige materiaal is aanwezig.

 • 1ste jaar resid.elekt.installateur [totaal 160 lestijden]:
  Volgende modules komen aan bod:rei
  • Module Basis elektr.iciteit
  • Module Basisschakelingen
  • Module gecombineerde schakelingen
 • 2de jaar resid.elekt.installateur [totaal 140 lestijden]:
  Volgende modules komen aan bod:
  • Module afstandsschakelingen
  • Module aarding, tellerkast, verdeelbord
 • 3de jaar resid.elekt.installateur [totaal 140 lestijden]:
  Volgende modules komen aan bod:
  • Module verlichting
  • Module communicatiesystemen, woningautomatisatie
  • Aanvullende modules: stages:
   - werkplekleren residentieel elektr.installateur [40 lestijden]
   -werkplekleren hoogtewerker [20 lestijden]

Traject INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR (IEI)

De beroepsopleiding elektricien voor industriële installaties omvat 3 jaren. De industrieel elektrotechnisch installateur houdt zich bezig met het installeren van nieuwe of de renovatie of uitbreiding van bestaande elektrische installaties, in de industrie en de utiliteitssector.

In PCVO Dender en Schelde kan het traject industrieel elektrotechnisch installateur gevolgd worden:

 • ofwel als aanvullende opleiding na het behalen van het certificaat residentieel elektrotechnische installateur. Deze cursisten starten dan onmiddellijk in het 2de jaar.
 • ofwel als nieuwe starters in de opleiding industrieel elektrotechnisch installateur in het 1ste jaar. Deze cursisten doorlopen het volledige 3-jarige traject. Gezien de gemeenschappelijke inhoud van beide opleidingen volgen cursisten van het 1ste jaar residentieel installateur en het 1ste jaar industrieel installateur dezelfde lesinhouden gedurende hun 1ste jaar.

Organisatie van de opleiding:

 • 1ste jaar industrieel.elekt.installateur [totaal 160 lestijden] (gemeenschappelijke lessen met REI 1ste jaar):
  Volgende modules komen aan bod:
  • Module Basis elektriciteit
  • Module Elektrische opbouwinstallaties 1
  • Module Elektrische opbouwinstallaties 2
 • 2de jaar industrieel.elekt.installateur [totaal 320 lestijden]:
  Volgende modules komen aan bod:
  • Module industriële elektriciteit (160 lestijden)
  • Module industriële installaties (160 lestijden)
  • optioneel: cursisten zonder aantoonbare kennis lassen of metaal volgen ook nog volgende modules (= toelatingsvoorwaarde voor de start van modules in het 2de jaar):
   • Module basis metaal (40 lestijden)
   • Module basis lassen (40 lestijden)
 • 3de jaar industrieel.elekt.installateur [totaal 240 lestijden]:
  Volgende modules komen aan bod:
  • Module Aansluiting elektrische borden 1
  • Module Aansluiting elektrische borden 2
  • Ten slotte voor behalen van eindcertificaat Onderhoudselektricien:
   • modules elektrisch onderhoud 1, 2 en 3

1ste jaar geen

2de en 3de jaar: vaardigheden van modules van voorafgaande jaren beheersen en aantonen (vb. attest van geslaagde module)

gespreide evaluatie

Lesmomenten

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       
Totaal: 90 euro
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.